­

Zwanenburg speelt 75 jaar accordeon.

Zwanenburg "Ik blijf spelen zolang mijn vingers het nog doen." Henk Maliepaard belooft dat al heel veel jaren. Zijn vingers doen het nog steeds en dus speelt hij nog immer accordeon. Al driekwart eeuw.

HenkMaliepaard2018Een uniek jubileum. Dat kun je wel zeggen van iemand die al 75 jaar accordeon speelt. En wat het nóg bijzonderder maakt: Henk Maliepaard is evenveens al 75 jaar lid van één en dezelfde vereniging. Accordia in zijn woonplaats Zwanenburg. Hij moet dus een respectabele leeftijd hebben bereikt. En dat klopt. "In augustus word ik 86" bekent 'mister Accordia' stralend. En dat betekent weer dat Henk pas 10 jaar was toen hij op 10 februari 1943 lid werd van de op 1 mei 1941 opgerichte vereniging die is voortgekomen uit de Halfwegse suikerfabriek. 

Op zaterdag 27 mei 2017 is in het dorpshuis van Vijfhuizen de nieuwe cd van Shantykoor VOC gepresenteerd aan burgemeester Weterings van Haarlemmermeer. Burgemeester Weterings is ook beschermheer van VOC en gaat de cd "op koers" zeker luisteren. Iedereen die heeft bijgedragen aan het tot stand komen van deze CD werd door de voorzitter bedankt voor het vele werk dat is verricht.

Het verslag in de Hoofddorpse Courant:

Op zaterdag 25 maart hebben we in Vijfhuizen opnames gemaakt voor onze nieuwe cd. Het was een goed verzorgde en lange dag, er werd enthousiast gespeeld en gezongen. We zijn heel benieuwd naar het resultaat.

Mis de boot niet, boek ons direct!  06 - 45 58 84 79

 

 

­